Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Cập nhật lúc: 07:41 31/07/2020

Chiều 30/7, UBND huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm 2020.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, các phòng, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp (tổ chức tuyên truyền, tổ chức các cuộc họp, hội nghị liên ngành, tổ chức đối thoại người dân; làm việc với các huyện giáp ranh; thành lập đoàn liên ngành kiểm tra hỗ trợ liên ngành về xử lý công tác quản lý bảo vệ rừng; thành lập chốt chặn tại các khu vực thường xuyên bị xâm hại; đề xuất tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc...) để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện vẫn xảy ra 56 vụ vi phạm khai thác, phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; công tác phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên được đôn đốc, phối hợp thực hiện nhưng vẫn xảy ra 3 vụ cháy với diện tích 10,7 ha.

Đồng chí Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về công tác tuyên truyền, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; công tác tuần tra, kiểm soát; đồng thời  tập trung thảo luận thống nhất các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian đến và các đề xuất kiến, nghị liên quan.

Điểm cầu các xã trên địa bàn huyện

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan đơn vị khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian qua; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ và PCCCR bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, chủ rừng trong công tác PCCR; tiếp tục chỉ đạo các xã luôn xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR là một nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; tăng cường kiểm lâm địa bàn bám sát cơ cở; nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng; các lực lượng liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng phải nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ; các cơ quan chức năng và địa phương cần duy trì thường xuyên công tác giao ban, phối hợp chặt chẽ trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác QLBVR và PCCCR tại các đơn vị, các chủ rừng, nhất là chủ động và huy động được lực lượng tham gia ứng cứu và chữa cháy rừng khi có yêu cầu; thường xuyên tổ chức kiểm tra, truy quét nạn chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến lâm sản và săn bắt động vật rừng trái phép; tổ chức triển khai kế hoạch trồng rừng đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, phấn đầu tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 30,65%.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)