Giải quyết khó khăn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Cập nhật lúc: 14:01 23/11/2020

Vừa qua, Tổ công tác chỉ đạo kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện, giải quyết và tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án hồ thủy lợi Krông Pách Thượng (Tổ công tác 1740) đã tổ chức họp định kỳ tại huyện Ea Kar để nghe các cơ quan báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Krông Pách Thượng. Đồng chủ trì cuộc họp có đồng chí Lê Văn Nghĩa-UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ phó Tổ công tác 1740; đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tổ phó Thường trực Tổ công tác 1740 cùng thành viên của Tổ công tác 1740, các Sở ban ngành của tỉnh, Thường trực Huyện ủy và UBND các huyện Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông.

Toàn cảnh cuộc họp của tổ công tác tại huyện Ea Kar

Tại cuộc họp UBND các huyện và chủ đầu tư báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng, kế hoạch triển khai trong thời gian tới, những khó khăn vướng mắc kiến nghị đề xuất liên quan. Qua đó cho thấy trong thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, mặc dù các địa phương, chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng, nổ lực trong công tác chỉ đạo, thực hiện giải phóng mặt bằng Krông Pách Thượng và đạt những kết quả tích cực đáng ghi nhận, song hiện nay tiến độ vẫn còn chậm, chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra.

Kết thúc cuộc họp Tổ công tác đã trực tiếp giải quyết các khó khăn vướng mắc và giao cho các sở ban ngành của tỉnh khẩn trương xử lý khó khăn vướng mắc của các cơ quan đơn vị; Đồng thời, tổ công tác đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của dự án; cương quyết không để tình trạng chậm trễ trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chậm giải ngân để Trung ương thu hồi vốn đã bố trí cho công trình; khẩn trương tổ chức di dời người dân về khu tái định cư để ổn định cuộc sống./.     

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)