Ea Kar nổ lực trong thực hiện dự án Krông Pách Thượng

Cập nhật lúc: 08:56 13/09/2020

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn được huyện Ea Kar chú trọng thực hiện, nhằm triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ. Từ đó góp phần đẩy mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời bảo đảm quyền lợi của các hộ dân trong vùng dự án.

Năm 2009, Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, triển khai thực hiện trên 03 huyện Ea Kar, Krông Bông, M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. Dự án gồm hai Hợp phần: Xây dựng Hồ chứa nước và hệ thống kênh mương; Bồi thường, di dân, tái định cư. Tổng nguồn vốn thực hiện trên 4.000 tỷ đồng (Vốn trái phiếu Chính phủ); quy mô dự án thực hiện GPMB gần 4000 ha; phục vụ tái định cư và tái định canh cho hơn 700 hộ dân; phục vụ tưới cho gần 15.000 ha các loại cây trồng.

Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng đang triển khai thi công

Nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án lớn được triển khai trên địa bàn. Huyện Ea Kar đã tập trung nguồn nhân lực, thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban; thành lập các tổ công tác, phân công trách nhiệm cho các thành viên và định kỳ hàng tuần tổ chức họp 1 lần, Ban chỉ đạo họp 1 tháng/lần để giải quyết những khó khăn vướng mắc, kiến nghị cấp trên những nội dung vượt thẩm quyền.

Với sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Huyện Ea Kar đang quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp./.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)