Đoàn lãnh đạo của tỉnh làm việc tại huyện Eakar về công tác thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2020

Cập nhật lúc: 17:25 29/10/2020

Chiều ngày 27-10, đoàn lãnh đạo của Tỉnh do đ/c Nguyễn Tuấn Hà – Phó CT. thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước 2 huyện Ea Kar và  M’Drắk  về kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Tiếp và làm việc với đoàn có Đ/c Nguyễn Văn Hà – Phó BT huyện ủy, CT.UBND huyện EaKar.

Quang cảnh Đoàn lãnh đạo của Tỉnh làm việc tại Huyện EaKar 

Tiếp và làm việc với đoàn có Đ/c Nguyễn Văn Hà – Phó BT huyện ủy, CT.UBND huyện EaKar đã phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của huyện EaKar, tổng thu thuế, phí - lệ phí 9 tháng đầu năm là 83,950 tỷ đồng, đạt 87,45% dự toán HĐND huyện, tiền sử dụng đất thu được 25,758 tỷ đồng (đạt 83,1% dự toán cả năm). Huyện đã tích cực triển khai các đề án chống thất thu thuế và đã thu hồi nợ thuế được17,19 tỷ đồng; ủy nhiệm thu thuế nộp ngân sách Nhà nước là 19,531 tỷ đồng, đạt 94,79% so với số giao ủy nhiệm thu...

Ông Nguyễn Bá Vụ -  Chi cục Trưởng Chi cục thuế Huyện Eakar - Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm về công tác thu ngân sách của 2 địa phương EaKar và M'Drăk

Đối với huyện M’Drắk, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bạch hầu, hạn hán, giá cả các mặt hàng nông sản xuống thấp nên trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng thu thuế, phí - lệ phí được 62,370 tỷ đồng, đạt 68,54% dự toán HĐND huyện, giảm 4,193 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019).

 Đ/c Nguyễn Tuấn Hà - Phó CT.TT UBND Tỉnh Phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu Ban chỉ đạo của 2 địa phương cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu, kết hợp thu nợ theo chỉ tiêu đã được giao; khai thác các nguồn thu từ đất đã được HĐND huyện phê duyệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán pháp lệnh và dự toán HĐND huyện giao; tăng cường công tác phối hợp quản lý thu thuế, chống thất thu thuế và thu hồi nợ thuế, nhất là đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vận tải bằng ô tô, xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; quan tâm, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tại địa phương. ./.

                                                                                       

H’Ngoan Niê