Đoàn Đại Biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm việc với UBND huyện Ea Kar về giám sát công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2018

Cập nhật lúc: 20:18 09/03/2019

Đoàn Đại Biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm việc với UBND huyện Ea Kar về giám sát công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2018

 

      Chiều ngày 5/3,  đoàn đại biểu quốc hội tỉnh do đồng chí Y Khút Niê, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 tại huyện EaKar.  Tiếp và làm việc với Đoàn có đ/c Nguyễn Văn  Hà, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch. UBND huyện. Huyện EaKar hiện có 37.063 hộ, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 28,25%. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2018, bên cạnh việc huy động nguồn lực cho chương trình được 63,22 tỷ đồng, huyện cũng đã ban hành và lồng ghép nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo để thoát nghèo bền vững như: ưu đãi vay vốn sản xuất - kinh doanh; vận động hộ dân tham gia các mô hình phát triển kinh tế gia đình… góp phần cải thiện đời sống hộ nghèo. Giúp tỷ lệ hộ nghèo của huyện hàngnăm giảm hơn 3%.  Đến này, huyện EaKar chỉ còn 4.980 hộ nghèo,chiếm tỷ lệ 13,44%. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, tổnggiá trị sản xuất năm 2018 đạt hơn 8.725 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm trước. Thu ngân sách được hơn 120 tỷ đồng. Về chương trình mục tiêu QG XDNTM, toàn huyện đã đạt 205 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 14,64 trên tiêu chí, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. là xã EaĐar và xã cư ni.

Đoàn Đại biểu QH tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện Eakar đã đến thăm bà con nhân dân tại Buôn M’um, xã  Cư Prông.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số đơn vị cấp xã chưa chú trọng công tác tuyên truyền các chính sách thuộcchương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn là những địa phương có số lượng hộ nghèo và hộ cận nghèo cao nên việc huy động đóng góp vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng khó khăn. Một số hộ nghèo thiếu ý thức vươn lên còn trông chờ ỷ lại vào chính sách giúp đỡ của Nhà nước.

Đồng chí Y Khút Niê, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn Đồng chí Khút phát biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Phát biểu tại buổi làm việc.

       Đồng chí Y Khút Niê Nhấn mạnh: Chính quyền huyện cần quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản và xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng cường phối hợp lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án, tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo,cận nghèo về vốn, giống, kĩ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến nông, lâm sản cũng như nhân rộng các mô hình thoát nghèo làm kinh tế giỏi, tích cực huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn ./.

                                                      

T/h: H' Ngoan (Đài TT-TH huyện)