Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016 – 2030 trên địa bàn huyện EaKar.

Cập nhật lúc: 08:59 22/11/2020

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện EaKar giai đoạn 2016-2020 vừa có buổi làm việc với Đoàn công tác Ban chỉ đạo cấp tỉnh kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016 – 2030.

 Quang cảnh tại buổi làm với Đoàn công tác của  tỉnh

Ông Lê Đình Chiến - PCT.UBND huyện EaKar phát triển tại Hội nghị 

Thực hiện các mục tiêu của chương trình trên địa bàn huyện EaKar đã có hơn 27.846 ha rừng tự nhiên; trên 3.600ha rừng trồng được bảo vệ và phát triển bền vững; đã trồng mới trên 3.200ha. Qua các đợt tuần tra, kiểm soát đã kịp thời xử lý 458vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng nay là Luật lâm nghiệp; thu nộp ngân sách nhà nước trên 3,3 tỷ đồng.

 Đại diện lãnh đạo Hạt kiểm Lâm huyện EaKar Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển Lâm Nghiệp bền vững giai đoạn - 2016 -2020

Triển khai, thực hiện Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển lâm nghiệp  bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mất rừng, từng bước khôi phục, phát triển rừng; phấn đấu đến năm 2030, diện tích có rừng của huyện EaKar đạt khoảng 40.443ha, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 39,3%; quản lý, bảo vệ phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Đức Việt - Phó Chánh Văn Phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo huyện EaKar cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là đối với các xã có rừng; các phòng, ban ngành đoàn thể của huyện  chú trọng thực hiện tốt công tác chuyên môn về lâm nghiệp; thống nhất kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển lâm nghiệp bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030.

 

H’Ngoan Niê