Công ty TNHH MTV Cà phê 721, Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và tọa đàm nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập đơn vị.

Cập nhật lúc: 21:45 01/07/2020

Sáng ngày 30/06, Công ty TNHH MTV cà phê 721 đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và tọa đàm nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập đơn vị. Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy-Chính quyền; Ban tự quản một số thôn, buôn của 3 xã  Cư Ni, Eakmút, Cư Bông và lãnh đạo công ty qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

   6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức do dịch Covid 19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị và thu nhập của người lao động… Nhưng cán bộ CNVCcủa Công ty đã đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn đưa Tổng giá trị sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đạt trên 40tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 500 triệu đồng;  nộp ngân sách nhà nước 606 triệu đồng. Vụ đông xuân, toàn Cty đã thực hiện sản xuất được trên 260 ha lúa nước. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; HACCP và tiêu chuẩn Viet GAP...Thương hiệu Gạo 721 tiếp tục được khách hàng đón nhận và đánh giá tốt.

Bà Nguyễn Thị Thủy -  GĐ Công ty TNHH MTV cà phê 721 phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Ông Nguyễn Thành Chương - Nguyên là lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; quốc phòng-an ninh; an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; tham gia các chương trình an sinh xã hội và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Cán bộ, công nhân, lao động nhận khoán đều đảm bảo.  Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, để ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 đó là : Phấn đấu Doanh thu đạt 40 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 1,2 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước và bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.  Hoàn thành các khoản bảo hiểm, không để phát sinh nợ khoán và công nợ quá hạn; thu nhập bình quân của người lao động đạt 5 triệu đồng/người/tháng.Cũng tại Hội nghị công ty đã tổng kết và khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2019.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân 

Khen thưởng cho 40 cá nhân có bài tham gia cuộc thi viết về chủ đề: tư tưởng của Bác Hồ về xây dựng và giữ gìn đoàn kết, đề xuất các giải pháp để thực hiện trong đơn vị và khen thưởng các tập thể, cá nhân trong phong trào xây dựng vườn cây kiểu mẫu, xây dựng ruông lúa kiểu mẫu, thực hiện nhiệm vụ QSQP 6 tháng đầu năm 2020./.

                                                                              

 

 

H’Ngoan Niê