Ban chỉ đạo phát triển kinh tế huyện EaKar tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Cập nhật lúc: 15:41 04/08/2019

Vừa qua, dưới sự chủ trì của Đ/c Huỳnh Kim Phổ - PCT.UBND huyện;  Ban chỉ đạo  phát triển kinh tế tập thể huyện EaKar đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 Quang cảnh Hội nghị 

Trong 6 tháng đầu năm cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đã để ra;  Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện đã  tổ chức xem xét  có nên thành lập HTX Thành Thắng,  xã EaPăl và HTX Hòa Phát xã Cư Elang; hướng dẫn, kiểm tra HTX nông nghiệp Thành công triển khai sản xuất tinh dầu từ quả cam, quýt, bưởi thải loại và xây dựng thương hiệu VietGap.

 Đại biểu của các xã, thị trấn tham dự tại Hội nghị 

 Hiện nay, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện phối hợp với  các ban ngành của tỉnh đang tiến hành  hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã EaPăl,EaÔ; Elang và các HTX nông nghiệp sử dụng 10% nguồn vốn dự phòng từ chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  Một số hợp tác xã bước đầu hoạt động có hiệu quả, bằng việc mạnh dạn mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết trong tiêu thụ và quảng bá sản phẩm góp phần cải thiện đời sống cho hội viên. Để phát triển đi vào chiều sâu, bền vững, các HTX nông nghiệp đang tập trung chuyển đổi cây trồng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa các khâu sản xuất để tăng năng suất cây trồng trên đơn vị diện tích…

Đ/c Huỳnh Kim Phổ - PCT.UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT huyện Eakar, phát biểu kết luận tại Hội nghị 

Tại Hội nghị Ban chỉ đạo phát triển KTTT huyện đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 đó là: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát các HTX hoạt động yếu kém, thua lỗ để hướng dẫn tìm hướng đi mới trong sản xuất, kinh doanh, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế; cần tìm ra sản phẩm “Đặc trưng” của mỗi HTX để xây dựng và phát triển sản phẩm, tạo thương hiệu hàng hóa của mình, trong đó chú trọng việc lựa chọn từ 2 đến 3 HTX xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm; tổ chức liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, xí nghiệp để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm hiệu quả…. UBND các xã, thị trấn cần tạo điều kiện tối ưu cho các HTX hoạt động nhất là trong các khâu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; nguồn nhân lực, vốn, cơ sở hạ tầng, đất đai để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh trên địa bàn…/..

 

                     T/H:  H’Ngoan Niê