Ban chỉ đạo huyện EaKar, họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Krông Pắk thượng.

Cập nhật lúc: 06:45 21/08/2020

   Sáng ngày 20/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Y Nhuân Byă-TUV, BT.HU, Trưởng Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Krông Pắk thượng huyện EaKar, đã tổ chức cuộc họp, triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pắk thượng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà-Phó bí thư huyện ủy-Chủ tịch ủy ban Nhân dân huyện EaKar, báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Krông Pắk thương, tỉnh Đắk Lắk.

   Dự án thủy lợi hồ chứa nước Krông Pắk Thượng là công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt đầu tư xây dựng từ năm 2009 và phê duyệt điều chỉnh vào 12/2019, với tổng mức đầu tư trên 4,4 ngàn tỷ đồng. Sau khi hoàn tất đưa vào sử dụng sẽ cung cấp nước tưới cho gần 15.000ha đất nông nghiệp, tạo nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 73 ngàn người trong vùng dự án thuộc 3 huyện EaKar, M’Đrắk và huyện Krông Bông; cắt giảm lũ, phòng chống úng cho hạ du, tạo cảnh quan du lịch, nuôi trồng thủy sản và góp phần cải thiện khí hậu của vùng dự án. Sau một thời gian triển khai xây dựng, công trình hồ chứa nước EaRớt nằm trong dự án đã được bàn giao và đang phát huy hiệu quả tốt. Cùng với đó các hàng mục công trình như tràn xả lũ số 2, công lấy nước, đập số 3 cũng đã thi công xong, đủ điều kiện kỹ thuật để tổ chức chặn dòng đợt 2. Các hàng mục còn lại đang gấp rút thi công, để chặn dòng tích nước vào 01/2021 và hoàn tất dự án vào 30/06/2021.

   Về phía huyện EaKar trong giai đoạn 1 được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, cả hệ thống chính trị đã nỗ lực vào cuộc, tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn, vướng mắc, tổ chức hoàn thành một khối lượng lớn công việc về hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng di dân tái định cư. Trong giai đoạn 2 của dự án do Ban quản lý dự án tỉnh là chủ đầu tư, huyện đã tích cực, chủ động phối hợp, trực tiếp triển khai nhiệm vụ và cơ bản đảm bảo tiến độ dự án. Hiện nay huyện đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng mà tỉnh giao trong năm 2020.

Đồng chí Y Nhuân Byă-Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Krông Pắk thương, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

   Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Hà-PBT.HU, CT.UBND huyện và các thành viên trong Ban chỉ đạo, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, cũng như những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với cấp trên những vấn đề cần sớm được giải quyết, như: Về cơ chế chính sách; nhân lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan; phương án đấu tranh đối với các đối tượn lôi kéo, cản trở quá trình giải phóng mặt bằng; đề nghị UBND tỉnh quan tâm ưu tiên bố trí kinh phí để xây dựng hạ tầng cơ sở, đất sản xuất cho các hộ dân vùng dự án giáp ranh khu vực dự án... Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Y Nhuân Byă-TUV, BT.HU, Trưởng Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Krông Pắk thượng huyện EaKar, đã biểu dương sự vào cuộc đắc lực của Cấp ủy - Chính quyền và các cơ quan chức năng, chuyên môn ở địa phương. Mong muốn từ nay đến cuối năm 2020, lãnh đạo UBND huyện, cũng như các thành viên cần tiếp tục chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với các địa phương trong vùng dự án, khẩn trương giải phóng mặt bằng diện tích lòng hồ, đáp ứng tiến độ thi công, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong quá trình thi công công trình. Kịp thời tham mưu, đề xuất những khó khăn, vướng mắc để Ban chỉ đạo của huyện có hướng trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của địa phương.

Xuân Thủy