Ủy ban kiểm tra

Cập nhật lúc: 14:12 23/04/2018

1.Ông: Trần Ngọc Chương

  • Chức vụ: UVBTV, Chủ nhiệm UBKT
  • Điện thoại di động: 0916.656047
  • Điện thoại cơ quan:0262.3625794
  • Email:

2.Ông: Nguyễn Hải Bình

  • Chức vụ: HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT
  • Điện thoại di động: 0914.093094
  • Điện thoại cơ quan:0262.3625792
  • Email: