Ủy ban kiểm tra

Cập nhật lúc: 14:12 23/04/2018

1.Ông: Trần Ngọc Chương

 • Chức vụ: TVHU - Chủ nhiệm UBKT
 • Điện thoại di động: 0916.656047
 • Điện thoại cơ quan:0262.3625794
 • Email:

2.Ông: Nguyễn Hải Bình

 • Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT
 • Điện thoại di động: 0914.093094
 • Điện thoại cơ quan:0262.3625792
 • Email:

3. Ông: Võ Đăng Vũ

 • Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT
 • Điện thoại di động: 0946.606768
 • Điện thoại cơ quan:0262.3627087
 • Email: