Thường trực Huyện ủy

Cập nhật lúc: 00:00 23/04/2018

1. Ông Kiều Thanh Dũng

 • - Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
 • - Điện thoại cơ quan:
 • - Điện thoại di động:
 • - Email:

2. Ông Vương Tấn Thành

 • - Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy.
 • - Điện thoại cơ quan:
 • - Điện thoại di động:
 • - Email:

3. Ông Trần Đức Lương

 • - Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy
 • - Điện thoại cơ quan:
 • - Điện thoại di động:
 • - Email:

4. Ông Nguyễn Văn Hà

 • - Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
 • - Điện thoại cơ quan:
 • - Điện thoại di động:
 • - Email: