Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ 20 khóa VIII (mở rộng)

Cập nhật lúc: 08:08 18/12/2019

Ngày 16/12/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 (mở rộng) nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, kinh tế xã hội huyện Ea Kar đạt nhiều kết quả khả quan: Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đạt 9.603,3 tỷ đồng, đạt 101,45% kế hoạch, tăng 9,9% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng là 70.859 ha, đạt 101,7% kế hoạch, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 6.522,9 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách đạt 151,111 tỷ đồng, đạt 108,97% kế hoạch, tổng chi ngân sách trên 688 tỷ đồng, bằng 112,61% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện với tổng vốn đã huy động và đầu tư trên 2.103 tỷ đồng; đến nay tổng số tiêu chí đạt và cơ bản đạt là 224/266 tiêu chí, bình quân 16 tiêu chí/xã, đạt 101,4% kế hoạch; có 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019, đạt 33,3%.

Đồng chí Y Nhuân Byă - TUV, Bí thư Huyện ủy

Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả. Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được duy trì, chất lượng ngày càng nâng lên; 16/16 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập-xóa mù chữ; tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 89,99%; công nhận 02 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 33% kế hoạch; triển khai thực hiện tốt việc sáp nhập các trường học theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Công tác chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền được chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng định hướng, đúng đối tượng. Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng, thực hiện tốt theo chương trình đề ra. Năm 2019 đã kết nạp được 208 đảng viên mới, đạt 83,2% kế hoạch; chuyển chính thức cho 262 đồng chí, xóa tên 30 đảng viên, tổ chức tặng Huy hiệu Đảng cho 281 đồng chí; tập trung chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ các cấp đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Y Nhuân Byă - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng cần nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác dân vận, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các Đoàn thể; tập trung công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

T/h: Thanh Nga - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar