Công văn số 55 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, về việc gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ, nhiệm kỳ (2021 - 2026)

Cập nhật lúc: 15:41 04/10/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • CV%20gui%20ban%20phat%20bieu%20cua%20TBT%20Nguyen%20Phu%20Trong%20t%C2%A1i%20phien%20hop%20dau%20tien%20cua%20CP.pdf Tải về
Công văn số 55 của Ban tuyên giáo huyện ủy Ea Kar, về việc gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ, nhiệm kỳ (2021 - 2026)