THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Cập nhật lúc: 00:00 17/08/2014

1. Ông: Y Khuyết Niê

  • ​- Chức vụ: UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực HĐND
  • - Điện thoại cơ quan:
  • - Điện thoại di động: 
  • - Email: 

2. Ông: Dương Huy Toản

  • - ​Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện
  • - Điện thoại cơ quan:
  • - Điện thoại di động:
  • - Email: