THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Cập nhật lúc: 00:00 17/08/2014

1. Ông: Lê Văn Hồng

 • ​- Chức vụ: Chủ tịch thường trực HĐND
 • - Điện thoại cơ quan: 02623625139
 • - Điện thoại di động: 0905191542
 • - Email: honglv@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông: Y Khuyết Niê

 • ​- Chức vụ: UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực HĐND
 • - Điện thoại cơ quan:
 • - Điện thoại di động: 0943785577
 • - Email: 

3. Ông: Nguyễn Văn Hạt 

 • - ​Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện
 • - Điện thoại cơ quan:
 • - Điện thoại di động: 0913493883
 • - Email: hatnv@eakar.daklak.gov.vn