THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Cập nhật lúc: 00:00 17/08/2014

1. Ông: Dương Huy Toản

  • ​- Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch HĐND
  • - Điện thoại cơ quan:
  • - Điện thoại di động: 
  • - Email: toandh@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông: Y Khuyết Niê

  • - ​Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện
  • - Điện thoại cơ quan:
  • - Điện thoại di động:
  • - Email: