THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Cập nhật lúc: 00:00 17/08/2014

1. Ông: Kiều Thanh Dũng

 • - Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
 • - Điện thoại cơ quan:
 • - Điện thoại di động:
 • - Email:

2. Ông: Dương Huy Toản

 • ​- Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch HĐND
 • - Điện thoại cơ quan:
 • - Điện thoại di động: 
 • - Email: toandh@eakar.daklak.gov.vn

3. Ông: Y Khuyết Niê

 • - ​Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện
 • - Điện thoại cơ quan:
 • - Điện thoại di động:
 • - Email: