THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Cập nhật lúc: 00:00 17/08/2014

1. Ông: Lê Văn Hồng

  • ​- Chức vụ: Chủ tịch thường trực HĐND
  • - Điện thoại cơ quan: 02623625139
  • - Điện thoại di động: 0905191542
  • - Email: honglv@eakar.daklak.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Văn Hạt 

  • - ​Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện
  • - Điện thoại cơ quan:
  • - Điện thoại di động: 0913493883
  • - Email: hatnv@eakar.daklak.gov.vn