HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN EA KAR TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Cập nhật lúc: 00:00 14/12/2017

     Được sự cho phép của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện, sáng ngày 05/12/2017 tại Hội trường Khối đoàn thể huyện, Ban đại diện Hội Người Cao tuổi huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2017.

     Đến dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Tâm - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cùng đại diện một số ban, ngành, đoàn thể của huyện, thành viên Ban đại diện Hội Người Cao tuổi huyện nhiệm kỳ IV và đại diện Hội Người Cao tuổi các xã, thị trấn trong huyện.

Ông Nguyễn Thế Hằng - Trưởng Ban đại diện Hội Người Cao tuổi huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

     Các đại biểu về dự hội nghị đã được nghe Ban đại diện Huyện hội báo cáo đánh giá hoạt động của hội trong năm 2017 và Dự thảo phương hướng hoạt động của Hội năm 2018. Trong năm cùng với việc triển khai, tuyên truyền các Chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của nhà nước Hội đã triển khai, tổ chức tốt việc học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội Người Cao tuổi Việt Nam lần thứ 5, củng cố tổ chức hoạt động Hội ở cơ sở. Phát triển được 314 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 10.174 cụ, tổ chức mừng thọ cho 1.129 cụ theo quy định.

     Tham mưu với UBND Huyện thành lập ban công tác Người Cao tuổi. Thành lập duy trì hoạt động của các câu lạc bộ, đến nay toàn huyện có 71 câu lạc bộ Người Cao tuổi được thành lập duy trì tốt các hoạt động theo quy chế.phương hướng của Hội Người Cao tuổi huyện năm 2018 là, tiếp tục phát huy tốt vai trò Người Cao tuổi về: Nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; nêu gương sáng trong xây dựng gia đình hiểu học, khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình học tập; nêu gương sáng trong xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới và nêu gương sáng trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tích cực tham gia tuyên truyền với hội viên, nhân dân và con cháu trong gia đình thi đua thực hiện tốt các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ của địa phương góp phần cùng với Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018, theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện./.                                                                                                       

                                                                                                      Đức Ba