Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh ĐăkLăk

Cập nhật lúc: 00:00 23/10/2017

      Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-ĐĐBQH, ngày 11/9/2017 của Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh và Thông báo số 96/TB-BTT, ngày 14/9/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ĐăkLăk, về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV.

      Sáng ngày 04/10/2017, tại Hội trường Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Ea Pal. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện EaKar tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ĐăkLăk trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV.

Các vị đại biểu tham dự tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

      Tham dự Hội nghị Đoàn đại biểu Quốc hội gồm có 04 vị do ông Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ĐăkLăk làm trưởng Đoàn và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện các Phòng, Ban, Ngành, đoàn thể của huyện EaKar và trên 130 vị đại diện cho Lãnh đạo, cán bộ, cử tri, Nhân dân của xã Ea Pal, đại diện cho cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương về dự và đưa tin.

Ông Nguyễn Duy Hữu, đại diện Đoàn ĐBQH Tỉnh đang Thông báo với cử tri về nội dung, chương trình sẽ diễn ra tại kỳ họp thư Tư, QH khóa XIV

      Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Duy Hữu – Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân Tỉnh, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ĐăkLăk thông báo về dự kiến nội dung, Chương trình kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV và những vấn đề quan trọng Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh từ sau kỳ họp thứ Ba.

Ông Nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện EaKar phát biểu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

      Tại hội nghị, sau khi nghe thông báo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ĐăkLăk, đại diện cử tri về tham gia hội nghị đã có 12 ý kiến trực tiếp, 06 ý kiến bằng phiếu, đề xuất, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện và xã EaPal. Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri cơ bản đã được Ông Nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện sở Kế hoạch và đầu tư, ông Y Biêr Niê đại diện cho Đoàn đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, các sở, ban ngành của tỉnh, huyện trả lời trực tiếp, thỏa đáng và được cử tri tán thành cao./.

                                                                                                      Đức Ba