Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp sau kỳ họp thứ Tư

Cập nhật lúc: 00:00 04/08/2017

      Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-MTTQ-BTT, ngày 27/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ea Kar, về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp sau kỳ họp thứ Tư.

      Ngày 04/8/2017, tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và 16 xã, thị trấn, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar và các xã, thị trấn. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp sau kỳ họp thứ Tư.

ông Y Đéc Hđơk - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đang báo cáo tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Ea Sar

Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ĐăkLăk gồm có 6/7 vị, dự tiếp xúc tại 10/16 điểm. Đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện có 32/38 vị và trên 350 vị đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cùng đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện, cùng một số Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và 2.128 vị đại diện cho cán bộ, cử tri, Nhân dân trên địa bàn huyện tham dự tiếp xúc tại 16/16 điểm xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị TXCT xã Ea Sar

     Tại các điểm tiếp xúc với cử tri, cán bộ, cử tri và nhân dân đã được nghe các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã báo cáo tóm tắt về kết quả, nội dung  kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân các cấp.

      Sau khi nghe báo cáo của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đại diện cử tri về tham gia tiếp xúc tại 16 điểm xã, thị trấn đã có 216 lượt ý kiến, đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và các Sở, Phòng, Ban, Ngành của tỉnh, huyện, xã, thị trấn. Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri cơ bản đã được các vị đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn, một số phòng, ban ngành của huyện, xã trả lời trực tiếp, thỏa đáng và được cử tri tán thành cao. Bên cạnh đó, một số ý kiến vượt quá thẩm quyền hoặc liên quan tới Trung ương, các Sở, Phòng, Ban, Ngành của tỉnh, huyện, xã đã được các vị đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các Phòng, Ban của tỉnh, huyện, xã ghi nhận để có ý kiến với các Sở, Phòng, Ban, Ngành và trả lời cho cử tri trong thời gian tới./.

                                                                                                      Đức Ba