Triển khai tập huấn phần mềm đánh giá hiệu trưởng, giáo viên tích hợp trên hệ thống quản lý văn bản

Cập nhật lúc: 08:36 09/05/2019

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk phối hợp VNPT  Đắk Lắk thực hiện xây dựng công cụ (phần mềm) đánh giá chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng, giáo viên tích hợp vào hệ thống VNPT OMS (phần mền quản lý văn bản điều hành của  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk). Các tính năng của phần mềm đảm bảo thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng, giáo viên đúng theo các thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở Công văn số 581/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT, ngày 19/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai phần mềm đánh giá hiệu trưởng, giáo viên tích hợp trên hệ thống quản lý văn bản.

Nhằm mục đích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dạy và học trên địa bàn huyện. Sáng ngày 8/5/2019, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar phối hợp với VNPT Đắk Lắk tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá hiệu trưởng, giáo viên tích hợp trên hệ thống quản lý văn bản cho 78 Trường học từ Mầm non đến Trung học cơ sở trên địa bàn huyện với gần 160 (hiệu trưởng và giáo viên) tham dự.

Ảnh: Hướng dẫn nội dung tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đơn vị được nghe cán bộ kỹ thuật VNPT Đắk Lắk hướng dẫn đăng nhập và cập nhật thông tin vào mẫu để nhập vào phần mềm VNPT OMS nhằm giúp cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường học, triển khai đánh giá hiệu trưởng, giáo viên một cách nhanh chóng, chính xác, công bằng và đồng bộ trên địa bàn huyện.

Một số hình ảnh triển khai, tham gia tập huấn  và trao đổi tại buổi tập huấn:

 

 

Sau khi lớp tập huấn kết thúc, về cơ bản các đơn vị đã nắm và sử dụng được phần mềm đánh giá chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng, giáo viên tích hợp vào hệ thống VNPT OMS, sắp tới đây sẽ tổ chức thực hiện trên quy mô toàn huyện./.

 

 

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)