Kế hoạch triển khai phát triển Hệ thống chợ trên địa bàn huyện Ea Kar năm 2019

Cập nhật lúc: 09:46 28/03/2019

Kế hoạch triển khai phát triển Hệ thống chợ trên địa bàn huyện Ea Kar năm 2019