Huyện đoàn Ea Kar

Cập nhật lúc: 15:13 03/07/2018

1. Bà: H Nan Byắ

  • - Chức vụ:  Bí thư đoàn huyện đoàn
  • - Điện thoại cơ quan:
  • - Điện thoại di động:0972.086931
  • - Email:

2. Ông: Trần Đức Cường

  • - Chức vụ: Phó Bí thư đoàn huyện đoàn
  • - Điện thoại cơ quan:
  • - Điện thoại di động:0943.119187
  • - Email: