Phóng sự: Mô hình kinh tế ở huyện Ea Kar cần có sự hỗ trợ để phát triển bền vững

Cập nhật lúc: 15:04 18/06/2020