Hiệu quả sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 17:07 30/06/2020