Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM tại xã Cư Ni, huyện EaKar

Cập nhật lúc: 09:06 11/09/2018