Xây dựng huyện Ea Kar sớm trở thành thị xã

Cập nhật lúc: 10:46 15/09/2021

Với sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng sự nỗ lực của toàn dân và các thành phần kinh tế, huyện Ea Kar đang phát huy mọi nguồn lực thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk về Chương trình phát triển đô thị tập trung đưa Ea Kar lên thị xã trước năm 2025.

Đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội những năm qua, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.

Trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân của huyện trong giai đoạn 2015-2020 đạt 8,3%/năm (kế hoạch là 8,2%/năm). Tổng giá trị sản xuất cả giai đoạn đạt 44.381,4 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch theo đúng định hướng; năm 2020 khu vực Nông, lâm, thủy sản chiếm 52,93%; công nghiệp, xây dựng 25,72%;  thương mại, dịch vụ 21,36%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng so với giai đoạn 2011-2015. Khu vực kinh tế tư nhân phát triển khá nhanh. Hệ thống thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các chương trình mục tiêu quốc gia cơ bản đạt mục tiêu của giai đoạn 2015-2020 (8/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 17/19 tiêu chí, chương trình xây dựng đô thị văn minh từng bước được triển khai có hiệu quả); giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt mức khá, năm 2020 đạt 53 triệu đồng.

Đường hoa Nông thôn mới

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác giáo dục được huyện đặc biệt quan tâm thông qua hoạt động lãnh chỉ đạo và đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục. Chất lượng nguồn nhân lực trong ngành được chú trọng, từ đó chất lượng giáo dục của huyện đã có bước phát triển đối với tất cả các cấp học nhất là đối với các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, toàn ngành đã có 50/81 trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ngày càng phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của người dân. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo cho tất cả các đối tượng đều được thụ hưởng kịp thời các chính sách của nhà nước.

Phát triển hệ thống kênh mương phục vụ nông nghiệp

Đặc biệt, Huyện Ea Kar đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề và thành lập Ban chỉ đạo xây dựng thị xã, kêu gọi cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Thực hiện quy hoạch chung, huyện đã được đầu tư 03 dự án lớn gồm: hệ thống đường kết nối, vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng; nhà máy nước sạch 90 tỷ đồng; cầu Hàm Long 30 tỷ đồng. Huyện tập trung công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch khu hành chính mới với diện tích 100ha, quy hoạch và xây dựng toàn bộ Ea Kar là đô thị loại IV, thực hiện lộ trình xây dựng 08 xã thành 08 phường bám trục Quốc lộ 26…

Trụ sở làm việc của HĐND và UBND huyện

Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người trên nền tảng thành quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được thời gian qua, huyện Ea Kar tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 9,5%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 39,31%; công nghiệp, xây dựng chiếm 30,51%; thương mại, dịch vụ chiếm 30,18%. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đến cuối 2025 đạt 75 triệu đồng; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng trên 8.000 tỷ đồng; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm trong giai đoạn đạt 5%;

Trong phát triển cơ sở hạ tầng, huyện tập trung cải tạo và nâng cấp nhựa hoá hoặc bê tông hoá 100% các tuyến đường tại thị trấn Ea Kar và thị trấn Ea Knốp; các tuyến đường đến trung tâm các xã và các tuyến đường liên xã nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100%. Đảm bảo tưới chủ động cho 92% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; 100% thôn, buôn có điện và 99,8% số hộ được sử dụng điện; tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh ở khu vực thành thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 96%. Đến năm 2025 có 12/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Ea Kar cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ che phủ rừng đạt 31,13%.

Với điều kiện tự nhiên ưu đãi về đất đai, diện tích rừng rộng lớn, đặc biệt sự phong phú về thảm thực vật, hệ động vật rừng cùng vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, Thác Dray Kpơ, phong cảnh thơ mộng của Hồ Ea Kar – Đồi Cư Cúc và sự hùng vỹ của đập chứa nước, công trình thủy lợi Krông Pách Thượng là những tiềm năng lớn cho phát triển du lịch của huyện. Cùng với các định hướng phát triển cụ thể của lãnh đạo huyện, hứa hẹn Ea Kar sẽ trở thành điểm đến du lịch thu hút du khách trong tương lai.

Phát huy truyền thống, ý chí khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện phấn đấu xây dựng Ea Kar sớm trở thành thị xã và là trung tâm phát triển về kinh tế - xã hội phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

T/h: Như Anh