Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Cập nhật lúc: 09:09 28/02/2019

 

Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

 

Ngày 22/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND huyện; đại diện UBMTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể huyện; thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, các đơn vị hành chính sự nghiệp; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và công chức văn phòng thống kê, cán bộ CCHC các xã, thị trấn. Đồng chí Huỳnh Kim Phổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Chủ trì Hội nghị.

 

Đ/c Huỳnh Kim Phổ PCT. Thường trực UBND huyện Tặng Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính

 

Trong những năm qua, UBND huyện Ea Kar luôn quan tâm, chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Các nội dung nhiệm vụ công tác cải cách hành chính luôn được thực hiện đồng bộ, hệ thống và có hiệu quả. Công tác chỉ đạo, điều hành luôn được đẩy mạnh hàng đầu, là khâu đột phá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính. Phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.

Các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đều được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả. Việc công khai thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện qua nhiều hình thức, đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đều được niêm yết công khai cũng như đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của huyện. Công tác tuyên truyền luôn được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú. Thủ tục hành chính luôn được thực hiện đúng trình tự, đảm bảo thời gian, không có trường hợp để quá hạn hồ sơ. Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với thái độ phục vụ của công chức luôn ở mức cao, không có phản ánh, kiến nghị liên quan đến thái độ phục vụ của cán bộ, công chức về giải quyết thủ tục hành chính.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế và bàn biện pháp khắc phục.

Kết luận Hội nghị, Đ/c Huỳnh Kim Phổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 2019. Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

                                                                        

T/h: Lê Ngọc Minh ( Phòng Nội vụ huyện)