Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Cập nhật lúc: 16:13 08/03/2018

 

Ngày 28/02/2018 Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, Lãnh đạo Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, Đại diện Thường vụ Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, lãnh đạo UBMTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể, các phòn ban trực thuộc UBND huyện và lãnh đạo UBND, công chức Văn phòng – thống kê, cán bộ cải cách hành chính các xã, thị trấn trên toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

 

Trong những năm qua, UBND huyện Ea Kar luôn quan tâm, chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Các nội dung nhiệm vụ công tác cải cách hành chính luôn được thực hiện đồng bộ, hệ thống và có hiệu quả. Công tác chỉ đạo, điều hành luôn được đẩy mạnh hàng đầu, là khâu đột phá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính. Phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.

Các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đều được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả. Việc công khai thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện qua nhiều hình thức, đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đều được niêm yết công khai cũng như đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của huyện. Công tác tuyên truyền luôn được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú. Thủ tục hành chính luôn được thực hiện đúng trình tự, đảm bảo thời gian, không có trường hợp để quá hạn hồ sơ. Tổng số hồ sơ tiếp nhận năm 2017 là 10.095 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn10.095 hồ sơ, không có hồ sơ bị quá hạn. Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với thái độ phục vụ của công chức luôn ở mức cao, không có phản ánh, kiến nghị liên quan đến thái độ phục vụ của cán bộ, công chức về giải quyết thủ tục hành chính.Chỉ sổ cải cách hành chính của huyện luôn ở mức cao.

Năm 2016, chỉ số cải cách hành chính của huyện đạt 74,46 điểm, đứng thứ 4 trên tổng số 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh (kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2017 dự kiến sẽ được UBND tỉnh công bố trong Quý II năm 2018).

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt đượ, phân tích những tồn tại, hạn chế và bàn biện pháp khắc phục.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 2018. Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Với sự nỗ lực không ngừng, hy vọng công tác cải cách hành chính của huyện Ea Kar sẽ luôn đạt kết quả cao và luôn được đánh giá là một trong những huyện đi đầu trong công tác cải cách hành chính của tỉnh.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Lê Ngọc Minh