Ủy ban MTTQ VN huyện EaKar, tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cập nhật lúc: 14:27 14/04/2019

   Trong hai ngày 11 và 12/04, Ủy ban MTTQ VN huyện EaKar, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây cũng là Đại hội được Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đắk Lắk chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại của tỉnh. Dự với đại hội có các vị đại diện Tỉnh ủy-Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh; Ban thường trực UBMTTQ VN tỉnh Đắk Lắk và Thường trực UBMTTQ VN 14 huyện thành phố của tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện EaKar, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Lê Văn Hồng-Chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện EaKar, khóa VII, phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện EaKar lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện EaKar, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đoàn đại biểu đại diện nhân dân các dân tộc huyện EaKar và đại diện thiếu niên trong huyện, đến phát biểu-tặng hoa chúc mừng, Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện EaKar, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

   Huyện EaKar hiện có 34.539 hộ, với 157.056 nhân khẩu, có 20 dân tộc anh em sinh sống lập nghiệp ở 238 thôn, buôn, tổ dân phố, của 16 đơn vị hành chính xã, thị trấn, trong đó có 32 buôn đồng bào dân tộc tại chỗ. Với phương châm: “Đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường hướng về cơ sở”. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban thường vụ huyện ủy; thường trực UBMTTQ VN tỉnh, MTTQ VN từ huyện xuống cơ sở, đã phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành liên quan, đa dạng hóa các hình thức hoạt động; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri; củng cố tổ chức, bộ máy cán bộ. Chủ động nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp, đẩy mạnh các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”… Đặc  biệt, trong công tác tuyên truyền luôn bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế và các chương trình an sinh xã hội ở địa phương. Vận động các chức sắc, chức việc, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “Tốt đời đẹp đạo”, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phòng, chống mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội.

   Trong 5 năm qua, thực hiện phương châm: “Lấy sức dân, xây dựng cuộc sống cho dân”. Mặt trận tổ quốc huyện EaKar và các tổ chức thành viên từ huyện xuống cơ sở, đã vận động Nhân dân đóng góp sức người, sức của, làm mới, sửa chữa, nâng cấp gần 2.000km đường giao thông liên xã, liên thôn-xóm, trên 200 công trình thủy lợi, cầu cống, tường rào, nhà văn hóa cộng đồng và các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường… với tổng số tiền huy động trên 400 tỷ đồng, trong đó Nhân dân trong huyện đóng góp hơn 120 tỷ đồng. Ngoài ra Nhân dân còn tự nguyện đóng góp hàng ngàn mét tường rào, trên 10ha đất ruộng làm lúa nước, gần 40.000m2 bê tông, trên 200ha đất, cây trồng trên đất và hàng chục ngàn công lao động, với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Điển hình cho phong trào phải kể đến xã EaÔ, Cư Ni, EaĐar, EaKmút, thị trấn EaKar, EaKnốp… Đến nay, huyện EaKar đã có 8/16 đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn xã, thị trấn văn hóa nông thôn mới (Tăng 6 xã so với năm 2014). Trong đó có xã EaÔ và Cư Ni đã được UBND tỉnh Đắk Lắk công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Có 191 trong tổng số 238 thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 130 trong tổng số 150 cơ quan văn hóa và có 29.252 trên 34.539 hộ dân được công nhận gia đình văn hóa, tăng 13% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

   Với tiêu chí “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện EaKar và các xã, thị trấn, đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ người nghèo được trên 13 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa được 1.348  căn nhà đại đoàn kết, nhà 167, hỗ trợ hàng chục con bò sinh sản, vốn sản xuất cho những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 26% năm 2014, xuống còn 13,13% vào cuối năm 2018. Bên cạnh việc huy động và triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo. Hệ thống mặt trận từ huyện xuống cơ sở đã phối hợp, thống nhất hành động, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định đời sống cho Nhân dân ở khu dân cư, giảm thiểu hiện tượng tiêu cực, cũng như các tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn huyện... Từ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ, UBMTTQ VN huyện EaKar được cấp trên đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 năm liền được tặng cờ thi đua dẫn đầu trong hệ thống mặt trận của tỉnh. Trong 5 năm đã có 338 tập thể và cá nhân được Đảng, Nhà nước, các cấp ngành tặng bằng khen, giấy khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và các hoạt động phong trào thi đua ở địa phương.

Ông Y Đéc H'đớk-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, phát biểu và tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện EaKar, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

   Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ban công tác mặt trận ở một số cơ sở hoạt động chưa đều, chưa phát huy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân; công tác thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng ở khu dân cư chưa cao; Công tác phối hợp giữa hệ thống mặt trận với một số tổ chức thành viên đôi lúc chưa chặt chẽ… Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nhằm xây dựng tổ chức Mặt trận của địa phương thực sự vững mạnh toàn diện. Đồng thời đề ra các mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQ VN huyện EaKar lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Kiều Thanh Dũng-TUV, BT.HU, CT.HĐND huyện EaKar, đã ghi nhận và biểu dương những kết quản mà Hệ thống MTTQ VN các cấp của huyện, đã đạt được trong thời gian qua. Mong muốn những kết quả đó tiếp tục được phát huy; mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện EaKar lần thứ VIII đã đề ra.

Đồng chí Kiều Thanh Dũng-Tỉnh ủy viên; Bí thư huyện ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện EaKar, phát biểu chỉ đạo và tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện EaKar, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Trần Đức Lương-Phó bí thư huyện ủy EaKar, phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tại Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện EaKar, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể và cá nhân, được Trung Ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Ủy ban nhân dân huyện EaKar và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc"; Bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2014-2019.

   Đại hội đã hiệp thương cử ra 65 vị tham gia Ủy ban MTTQ VN huyện EaKar lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Lê Văn Hồng, tái đắc cử giữ chức danh Chủ tịch UBMTTQ VN huyện; ông Nguyễn Đức Ba và ông Nguyễn Văn Hạt, tái đắc cử, giữ chức danh phó chủ tịch UBMTTQ VN huyện EaKar, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 12 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ VN tỉnh Đắk Lắk, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các ủy viên ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện EaKar khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, ra mặt nhận nhiệm vụ trước khi bế mạc Đại hội.

Xuân Thủy - Phạm Thao