UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Cập nhật lúc: 10:05 12/09/2021

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Tham dự tại điểm cầu huyện EaKar có Ông Y’ Nhuân Byă – TUV, Bí thư huyện ủy EaKar,CT.HĐND huyện, Ông Nguyễn Văn Hà – Phó BT huyện ủy, CT,UBND huyện.

 Đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện EaKar 

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối với vốn kế hoạch năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021, 8 tháng đầu năm đã giải ngân 225,5 tỷ đồng tương đương 27,2%). Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần 5.179 tỷ đồng, đến nay toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 900 tỷ đồng, tương đương 24,05% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh giảm 16% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có 9 chủ đầu tư giải ngân trên 35%, 26 đơn vị giải ngân dưới 30%, 6 đơn vị chưa giải ngân được đồng vốn nào.

Tại huyện EaKar tổng vốn đầu tư từ ngân sách năm 2021 theo kế hoạch  là 214,798 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/08 huyện EaKar đã giải ngân được 31,023 tỷ đồng đạt 20% kế hoạch, đối với ngân sách huyện đã giải ngân được 19,159 tỷ đồng đạt 17,8% kế hoạch HĐND huyện giao  và đạt 43,3% kế hoạch tỉnh giao.  Kết quả cho thấy, tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm 2021 đạt thấp  chỉ từ  20 % - 23%) , nhất là đối với nguồn vốn ngân sách TW thực hiện chương trình mục tiêu QG. 

Ông Võ Văn Cảnh - Phó CT.UBND tỉnh ĐắkLắk phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định, việc giải ngân vốn đầu tư công chậm đã ảnh hưởng đến thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời yêu cầu, thủ trưởng các cơ cơ quan, đơn vị, các địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 25%, đặc biệt là các đơn vị chưa giải ngân được  đồng vốn nào phải rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và có giải pháp khắc phục ngay, bên cạnh đó, lãnh đạo các địa phương cần chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2021../

                                                                             

H’Ngoan Niê