UBND huyện Eakar tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ

Cập nhật lúc: 15:35 11/05/2020

Sáng ngày 05/05/2020, đưới sự chủ trì của đ/c Huỳnh Kim Phổ - PCT. UBND huyện, huyện EaKar đã  tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19; công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo địa bàn huyện năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có đ/c Vương Tấn Thành - Phó BT thường trực huyện ủy EaKar; ông Lê Văn Hồng – CT.HĐND huyện, CT.UBMTTQVN huyện;  đại diện lãnh BHXH tỉnh, huyện  và các ban ngành đoàn thể của huyện, lãnh đạo của 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã báo cáo nhanh những kết quả đã đạt được trong công tác phát triển  đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019; công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo địa bàn huyện năm 2020.   Theo đó Tổng số đối tượng tham gia  BHYT trên địa bàn huyện tính đến cuối 2019 đạt 88,36%.  459 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong năm 2019, BHXH huyện Eakar cũng đã phát triển đối tượng tham gia BHXH tại 18 đơn vị ngoài quốc doanh với 130 lao động.

Ông Bùi Đức Quyền -  Giám Đốc BHXH huyện Eakar  Báo cáo  những kết quả đã đạt được trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019

Kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trong năm 2019 là 20 căn, trong đó có 8 căn từ chương trình 167. Theo kế hoạch năm 2020 huyện EaKar sẽ được hỗ trợ 242 căn theo quyết định của UBND tỉnh, trong đó 18 căn xây dựng mới.  Tại Hội nghị sau khi thông qua  Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.Các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các đối tượng, lập danh sách, trên cơ sở đó sau khi có hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã sẽ tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục đảm bảo chính xác không để sót hoặc trùng đối tượng.

Ông Huỳnh Kim Phổ - PCT.UBND huyện EaKar Phát biểu kết luận tại Hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị  Ông Huỳnh Kim Phổ  yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn cần triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn của huyện triển khai thực hiện theo kế hoạch. Để chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến tay đúng đối tượng và kịp thời, đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình rà soát, lập danh sách phải đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, công khai, minh bạch,dân chủ, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên địa bàn.

Kết thúc Hội nghị các cá nhân đ/c Vương Tấn Thành  - Phó BT thường trực huyện ủy EaKar tập thể  Phòng LĐTB và XH huyện đã được nhận Bằng khen của giám đốc BHXH VN vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH,BHYTgiai đoạn 2018 – 2019./.

 

                                                                                                 

H’Ngoan Niê