UBND huyện Ea Kar triển khai kế hoạch năm 2020

Cập nhật lúc: 09:28 07/01/2020

Chiều 30/12, UBND huyện Ea Kar đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Y Nhuân Byă – TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Hà – Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar.

Các vị đại biểu tham dự hội nghị​

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, huyện Ea Kar phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 147.200 tấn; thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn 170 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 30,65%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 57,14%; mức giảm hộ nghèo 3,16%/năm… Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện sẽ tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, khai thác hiệu quả, hợp lý tiềm năng lợi thế để phát triển thế mạnh của địa phương. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân; phát triển thương mại, dịch vụ. Thực hiện tốt các mục tiêu văn hóa, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân…

Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Nhuân Byă đề nghị cơ quan, phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấn vào cuộc thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020. Các xã, thị trấn phân bổ chỉ tiêu thực hiện ngay từ những ngày đầu năm; xây dựng kế hoạch năm gắn với xác định nhiệm vụ trọng tâm từng tháng, quý; đẩy mạnh công tác thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính; triển khai quyết liệt các nguồn vốn thuộc chương trình, chính sách, dự án đầu tư từ đầu năm; thực hiện các dự án đúng quy định, nhất là chính sách hỗ trợ sản xuất cho bà con nông dân; Tập trung các biện pháp đảm bảo vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

 

Phạm Thao.