UBMTTQ VN Huyện EaKar tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân tỉnh Đắk Lắk khóa IX.

Cập nhật lúc: 15:59 26/06/2018

Sáng ngày 22/06, tại hội trường UBND xã EaĐar, UBMTTQ VN Huyện EaKar, đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với tổ đại biểu số 1 Hội đồng nhân tỉnh, trước kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Tại buổi tiếp xúc, thay mặt cho tổ đại biểu số 1, Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử ở địa phương, ông Nguyễn Tuấn Hà-PCT.UBND tỉnh Đắk Lắk, đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 04/07 đến hết ngày 06/07/2018. Tại đây, các đại biểu sẽ xem xét, giám sát các báo cáo của UBND tỉnh, về kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh; tình hình thu, chi ngân sách nhà nước; thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, cũng như công tác điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 và việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp cử tri sau kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân tỉnh. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ dự kiến xem xét thông qua 9 nghị quyết quan trọng, liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh…

Toàn cảnh hội nghịĐồng chí Nguyễn Tuấn Hà-Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX

Trong không khí dân chủ thẳng thắn, đã có 15 ý kiến phát biểu của cử tri ở các xã thị trấn của huyện EaKar. Nhìn chung các ý kiến đều bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Đồng thời cũng phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung như vấn đề an sinh xã hội; giao thông nông thôn; xây dựng lưới điện an toàn phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt ở một số thôn, buôn; tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm; đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; công tác quản lý, bảo vệ rừng; thủ tục giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm...

Đồng chí Nguyễn Văn Hà-Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện EaKar, giải trình một một số nội dung kiến nghị của cử triĐại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với tổ đại biểu số 1, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX trước kỳ họp thứ 6, được đánh giá thành công tốt đẹp. Những ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri ở địa phương cơ bản đã được các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, lãnh đạo tỉnh và huyện EaKar tiếp thu, ghi nhận, trao đổi, trả lời và giải trình thỏa đáng.

Xuân Thủy