Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng cho đảng viên các chi bộ trực thuộc Huyện ủy

Cập nhật lúc: 06:07 07/09/2020

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar đã phối hợp với Trung tâm BDCT huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng cho đảng viên các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

            Đồng chí Trần Tuấn Huyên, Báo cáo viên Tỉnh ủy quán triệt tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản chủ yếu và quan trọng của Chỉ thị số 49-CT/TU, ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Năm dân vận khéo” và Chương trình số 43-CTr/TU, ngày 29/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.

                      Toàn cảnh Hội nghị

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên hiểu và nắm rõ những nội dung chỉ đạo cơ bản được thể hiện trong các văn bản của Đảng, từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Trung ương, của tỉnh, của huyện đã đề ra./.

T/h: Thanh Nga - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar