Tập huấn trao đổi nghiệp vụ đối với công tác chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Cập nhật lúc: 15:38 06/10/2019

Sáng ngày  02/10/2019, Sở LĐ- TB& XH tỉnh ĐăkLăk phối hợp với phòng LĐ-TB&XH huyện EaKar đã tổ chức Hội nghị Tập huấn trao đổi nghiệp vụ đối với công tác chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn.

Quang cảnh tại buổi tập huấn 

Dự hội nghị có 119 đại biểu là cán bộ Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội ; kế toán; công chức phụ trách chính sách người có công; đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ, công chức làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội của các xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện Eakar và M’drắk.  

Các Đại biểu của 2 huyện EaKar và M'drắk tham dự Hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe cán bộ  Sở LĐ- TB&XH tỉnh đã truyền đạt một số nội dung liên quan chính sách ưu đãi người có công với cách mang như: Một số thông tin các văn bản quy phạm pháp luật Nghị định 31 của chính phủ; các thông tư hướng dẫn Nghị định, văn bản sửa đổi, bổ sung;  tục hồ sơ hỗ trợ thăm viếng, di chuyển mộ hài cốt liệt sỹ ; thủ tục giải quyết chế độ mua thẻ BH Y tế;  thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ chính sách người có công, thân nhân người có công và một số đối tượng khác... Các đại biểu của 2 huyện  đã cùng nhau trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách tại cơ sở và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu tại Hội nghị Ông Lê Hải Lý - Trưởng phòng NCC (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ) đã thông tin, truyền đạt một số nội dung liên quan chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Nhằm để tiếp tục giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người có công, trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đại biểu, đơn vị của 2 huyện EaKar và Mdrắk cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực người có công, đặc biệt là các văn bản mới ban hành đến đông đảo nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị  trong việc hướng dẫn, lập hồ sơ để công nhận người có công và giải quyết các chế độ ưu đãi đối với người có công  kịp thời, đúng quy định; tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng trên địa bàn 2 huyện./.

                                                                                                                               H’Ngoan Niê