Ngày làm việc thứ Nhất Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật lúc: 21:19 05/08/2020

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. Ngày 5/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất với sự tham dự của 245 đại biểu chính thức đại diện cho trên 6.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Trước khi bước vào ngày làm việc thứ nhất, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Đại hội đã tổ chức dâng hoa, thắp hương và trồng cây xanh tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân tại Nghĩa trang liệt sĩ của huyện.

Các đại biểu tham dự lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện

Đồng chí Y Nhuân Byă - TUV, Bí thư Huyện ủy Ea Kar cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đại biểu tham gia trồng cây tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện

Theo đó, tại ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng đã thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội ngày chính thức; phổ biến một số điểm của Quy chế bầu cử trong Đảng và quán triệt một số nội dung cần lưu ý trong quá trình diễn ra Đại hội. Đại hội đã thông qua danh sách chia 4 tổ thảo luận; thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Y Nhuân Byă - TUV, Bí thư Huyện ủy Ea Kar phát biểu tại Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới và những năm tiếp theo trên tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”. Đại hội làm việc trong 2 ngày 5 và 6/8/2020 với các nội dung quan trọng như: Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Hình ảnh thảo luận tại các tổ:

Phạm Thao