MTTQ xã Ea Đar hướng dẫn quy trình bầu trưởng, phó thôn buôn nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật lúc: 14:54 17/09/2021

Ngày 16/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Đar đã tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình bầu trưởng, phó thôn buôn nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ban công tác Mặt trận, ban tự quản 19 thôn, buôn trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe hướng dẫn cụ thể các bước của quy trình bầu trưởng, phó thôn buôn nhiệm kỳ 2021-2026 như: Dự kiến danh sách người ứng cử; Công tác hiệp thương nhân sự; Công tác tổ chức bầu cử và công nhận kết quả bầu cử trưởng phó thôn, buôn...

Các vị đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua hội nghị giúp cho Ban công tác Mặt trận, ban tự quản các thôn, buôn của xã nắm chắc các bước của quy trình bầu cử để lựa chọn những người đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết. Đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ của cộng đồng dân cư và nhiệm vụ cấp trên giao. Góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của chính quyền ở cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026./.

Phạm Thao