Lễ phát động chỉ đạo điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018

Cập nhật lúc: 08:58 23/10/2018

Lễ phát động chỉ đạo điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 38 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện EaKar về triển khai Chỉ đạo điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động) tại xã Ea Tíh, huyện EaKar.

Sáng ngày 18/10/2018 tại Hội trường UBND xã Ea Tíh. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện EaKar cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Tíh tổ chức Lễ Phát động, triển khai chỉ đạo điểm thực hiện Cuộc vận động tại địa bàn xã Ea Tíh, huyện EaKar.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ phát động

Tham dự Hội nghị về phía huyện có đồng chí Trần Đức Lương – Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Y Khuyết Niê – ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Văn Hồng - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động cùng đại diện các thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp huyện, đại diện Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan của huyện.

Về phía xã Ea Tíh đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ngành đoàn thể của xã cùng gần 100 đại biểu đại diện cho các Trường học, Chi bộ, Ban tự quản, Ban công tác Mặt trận, Già làng, Người uy tín tiêu biểu và Nhân dân các Dân tộc, Tôn giáo trên địa bàn xã Ea tíh.

Đồng chí Lê Văn Hồng – Thường vụ Huyện ủy, CT- UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban chỉ đạo quán triệt tinh thần, nội dung triển khai, thực hiện Cuộc vận động tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe địa diện Ban Thườn trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Tíh báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động tại địa phương và nghe đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện báo cáo tóm tắt kết quả khảo sát, đánh giá các nội dung, tiêu chí thực hiện Cuộc vận động tại địa bàn xã Ea Tíh và các tiêu chí Ban chỉ đạo Cuộc vận động Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chọn để phối hợp, tham gia triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân tại địa phương xã Ea Tíh thực hiện trong năm 2018-2019.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện EaKar và Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Ea Tíh ký cam kết thực hiện Cuộc vận động

 

Sau khi nghe đồng chí Lê Văn Hồng – ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua Kế hoạch, nội dung phát động thi đua và lời phát biểu Hưởng ứng của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Ea Tíh. Hội nghị đã được chứng kiến chương trình ký cam kết các nội dung phát động thực hiện Cuộc vận động giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Ea Tíh và đại diện các khu dân cư trên địa bàn xã Ea Tíh./.

                                                                                                        

T/h: Đức Ba