Kỳ họp thứ 9, HĐND xã Ea Tih khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Cập nhật lúc: 15:39 13/01/2020

Ngày 10/01, HĐND xã Ea Tih, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo tại kỳ họp, trong năm 2019, Tổng diện tích gieo trồng đạt 3.853,8 ha (đạt 100% kế hoạch). Bình quân thu nhập đầu người đạt: 38,2 triệu đồng/người/năm, tăng 2,7 triệu đồng/người/năm so với năm 2018, đạt 106% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách đạt 15,5 tỷ đồng, đạt 239,1% kế hoạch.

Kỳ họp HĐND xã Ea Tíh

Lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - thông tin, thể thao được quan tâm, phát huy. Công tác an sinh xã hội, trợ giúp người nghèo bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2%. Các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới được cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực, hiện xã  Ea Tih đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện đã có nhiều cải tiến, đổi mới, việc chất vấn đã đi vào trọng tâm, có chiều sâu, làm sáng tỏ được nhiều nội dung quan trọng.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, xã Ea Tih tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp; Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, môi trường; Thực hiện tốt các phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động xây dựng gia đình văn hóa, thôn buôn văn hóa; Làm tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc - tôn giáo; Phấn đấu giảm 1% hộ nghèo và 1% hộ cận nghèo; Phấn đấu duy trì 14/14 thôn, buôn đạt khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. HĐND xã tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, nâng cao chất lượng các kỳ họp, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri…

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp, HĐND xã Ea Tih đã thống nhất thông qua 7 nghị quyết gồm: Xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên UBND; Xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên UBND xã Ea Tih, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2020; Cho chủ trương giải phóng mặt bằng làm vỉa hè Quốc lộ 26; Phê chuẩn dự toán thu - chi Ngân sách năm 2020 của xã Ea Tih; Phê chuẩn dự toán thu - chi quỹ công chuyên dùng năm 2020.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã khen thưởng cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019./.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)