Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân xã Ea Pal

Cập nhật lúc: 16:13 31/07/2019

Sáng ngày 29/7/2019, HĐND xã Ea Păl tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 -2021. Dự kỳ họp có đồng chí Huỳnh Kim Phổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành đoàn thể và các đồng chí đại biểu HĐND xã.

Ảnh: Toà cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của xã. Theo đó, tình hình kinh tế của xã Ea Păl đã có những bước phát triển nhất định, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 45,3 tỷ đồng, đạt 58,4% so với kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 72% dự toán giao; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, chất lượng giáo dục được nâng cao; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết đơn thư được chú trọng thực hiện; công tác quân sự, quốc phòng được chú trọng, an ninh trật tự được giữ vững... Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về công tác xây dựng chính quyền và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, UBND xã cũng đã thông qua các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo quyết toán thu,chi ngân sách nhà nước năm 2018…

Đồng chí Phan Quốc Đương, Đại biểu HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy xã, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Ảnh Đại biểu tham dự kỳ họp

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác. Đồng thời, thông qua các Nghị quyết quan trọng như: Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa VII; Đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách xã Ea Păl năm 2018; Về việc thống nhất chủ trương sử dụng các nguồn tiền để sửa chữa, nâng cấp tuyến đường vào điểm trường Mầm non Hoa phượng đỏ; Thông qua kế hoạch đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; Chủ trương huy động đóng góp của nhân dân sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông tại thôn 4, 7, 14 theo chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; đồng ý chủ trương huy động nguồn vốn xây dựng Nhà bộ môn trường THCS Phan Chu Trinh./.

T/h: Hồng Chinh (VP.HĐND & UBND huyện)