Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện EaKar khóa VII nhiệm kỳ (2016 – 2021)

Cập nhật lúc: 17:49 27/12/2018

Trong 2 ngày 26 và 27/12, HĐND huyện EaKar khóa VII, nhiệm kỳ (2016 – 2021) đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2018, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019; đồng thời xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Dự với kỳ họp có đồng chí Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ĐăkLăk. Đồng chí Kiều Thanh Dũng – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện EaKar chủ trì kỳ họp.

Trước khi khai mạc kỳ họp, đoàn đại biểu HĐND huyện EaKar khóa VII đã lên dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ của huyện.

Tại kỳ họp, sau khi nghe đại diện thường trực HĐND huyện EaKar báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Kỳ họp

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Theo đó, năm 2018 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, sự chủ động điều hành một cách quyết liệt, linh hoạt có hiệu quả của UBND huyện, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân trên địa bàn huyện. Huyện EaKar đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch 18/19 chỉ tiêu chủ yếu. Các chỉ tiêu như: Tổng giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm bình quân đầu người, tạo việc làm mới cho người lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo… đều vượt so kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 8.725 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch; tăng trưởng kinh tế đạt 9,09% so với cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 120,8 tỷ đồng đạt 121% so với kế hoạch. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì, củng cố, đi vào chiều sâu, kỷ luật kỷ cương hành chính được duy trì; nề nếp ý thức của đội ngũ cán bộ công chức có chuyển biến tích cực. Văn hóa xã hội được duy trì, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong năm, huyện EaKar đã xây dựng được 5 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện lên 42 trường. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện EaKar đã xây dựng thêm được 1 xã đó là xã Cư Ni đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 2 xã. Hiện số tiêu chí đạt và cơ bản đạt của toàn huyện là 205 tiêu chí, tăng 25 tiêu chí so với năm 2017, với mức bình quân số tiêu chí đạt và cơ bản đạt của các xã là 14,6 tiêu chí…

Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe: Phòng tài chính kế hoạch huyện trình bày báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo về tổng hợp ý kiến của cử tri và công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của các cơ quan tư pháp gồm: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. Báo cáo thẩm tra của 2 ban Pháp chế và Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện.

Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 tại kỳ họp

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Báo cáo về tổng hợp ý kiến của cử tri và công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Đồng thời, kỳ họp cũng đã thông qua 6 tờ trình về các nội dung như: Tờ trình của HĐND huyện về chương trình giám sát, khảo sát của HĐND huyện năm 2019; Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019; Đề nghị thông qua dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019… Tại kỳ họp, sau khi tiến hành công tác miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ (2016 – 2021) đối với đồng chí Nguyễn Thị Sáng – Nguyên trưởng phòng VH&TT huyện vì nghỉ hưu theo quy định. Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ (2016 – 2021) đối với 2 đồng chí Phạm Quang Tân – Trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Trưởng phòng VH&TT.

Tiếp tục chương trình của kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã chia thành 3 tổ thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, trí tuệ và thẳng thắn, đã có 22 đại biểu tham gia phát biểu với 78 ý kiến thuộc các lĩnh vực như: Phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019. Lĩnh vực về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới,  Xây dựng - Giao thông, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Ngân sách, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa xã hội, an ninh trật tự…

Trước những nội dung kiến nghị, phản ánh của các đại biểu, tại nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình. Đại diện thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và thủ trưởng các phòng, ban chức năng có liên quan của huyện đã trực tiếp trả lời chất vấn, giải trình khá đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm những vấn đề mà các đại biểu HĐND huyện quan tâm liên quan đến lĩnh vực và thẩm quyền của mình phụ trách. Một số ý kiến vượt thẩm quyền giải quyết của huyện sẽ được tổng hợp và chuyển đến các cơ quan cấp trên.

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện EaKar khóa VII, cũng đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 đồng chí giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Kết quả, các đại biểu đạt số phiếu tín nhiệm cao.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện EaKar đã thông qua 9 nghị quyết như: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN năm 2019; Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa VII, nhiệm kỳ (2016 – 2021)…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Kiều Thanh Dũng nhấn mạnh: Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đánh giá khách quan, toàn diện những thuận lợi và khó khăn, những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ trong năm qua. HĐND huyện EaKar đề nghị UBND huyện và các cơ quan, ban ngành cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 mà Nghị quyết HĐND đã thông qua tại kỳ họp.

Đồng chí Kiều Thanh Dũng – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện EaKar  phát biểu bế mạc Kỳ họp

Sau kỳ họp, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến với cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu HĐND, tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND huyện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019./.

Phạm Thao.