Kỳ họp thứ 10, HĐND thị trấn Ea Kar khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Cập nhật lúc: 21:12 10/07/2020

Ngày 9/7, HĐND thị trấn Ea Kar khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh kỳ họp

Trước khi bước vào kỳ họp, HĐND thị trấn Ea Kar đã tiến hành quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vương Khả Giáo do nghỉ hưu theo quy định. Thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung bà H’Blũn Mlô – Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kỳ họp cũng tiến hành quy trình miễn nhiệm chức vụ Ủy viên - Chủ tịch UBND thị trấn Ea Kar đối với ông Nguyễn Thanh Bình và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên – Phó chủ tịch UBND đối với ông Bùi Văn Bình do chuyển công tác khác. Đồng thời tiến hành bỏ phiếu bầu Ông Bùi Duy Hiếu – Nguyên Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị trấn và bầu ông Y BRí Mlô – Nguyên Phó Ban chỉ huy Quân sự thị trấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ea Kar khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bà H’Blũn Mlô – Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thị trấn Ea Kar khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Báo cáo của HĐND thị trấn Ea Kar tại kỳ họp thứ 10 cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2020, thị trấn đã triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng nhân dân đề ra. Thương mại, dịch vụ phát triển ổn định; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 8,6 tỷ đồng. Công tác quản lý độ thị và chỉnh trang các tuyến đường được tăng cường; hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì và đảm bảo an sinh xã hội. Hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn được được đổi mới, tăng cường gần dân và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thông qua giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn đã kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích của cử tri.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thị trấn Ea Kar đã thảo luận, thông qua các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 cụ thể như: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020; đẩy mạnh hoạt động thượng mại, dịch vụ; quản lý và chỉnh đô thị để nâng cao chất lượng các tuyến đường văn minh; duy trì các hoạt động văn hóa, xã hội, đảm bảo tốt an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội; thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ea Kar lần thứ 9 và Đại hội Đảng  các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phạm Thao