Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân xã Ea Sô khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 07:19 20/05/2019

Sáng ngày 17/5/2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Ea Sô tổ chức kỳ họp bất thường HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 để thực hiện quy trình miễn nhiệm đại biểu HĐND và xem xét thông qua Nghị quyết phân loại đơn vị hành chính xã Ea Sô. Tham dự kỳ họp có 19/22 địa biểu HĐND xã Ea Sô khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 và Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể của xã; Chủ tọa và điều hành kỳ họp có bà: Phạm Thị Kim Thoa, Chủ tịch HĐND xã và ông Trần Điệp Sơn, Phó Chủ tịch HĐND xã Ea Sô khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Đại biểu tham dự kỳ họp

Ảnh: Đại biểu tham dự thực hiện nghi thức chào cờ

Thực hiện theo quy trình tổ chức kỳ họp, HĐND xã Ea Sô đã thông qua Công văn số 32/HĐND-VP, ngày 10/5/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về việc đồng ý chủ trương cho tổ chức Kỳ họp bất thường HĐND xã Ea Sô; Thông qua đơn và tờ trình miễn nhiệm Đại biểu HĐND xã đối với ông: Phạm Thế Dũng và bà Đinh Thị Trang; UBND xã Ea Sô thông qua tờ trình đề nghị HĐND xã Sô thông qua Nghị quyết phân loại đơn vị hành chính xã Ea Sô; Ban pháp chế HĐND xã Ea Sô thông qua báo cáo thẩm tra đối với báo cáo thuyết minh số liệu các tiêu chuẩn để tính điểm phân loại hành chính xã; HĐND xã thông qua dự thảo Nghị quyết phân loại đơn vị hành chính xã Ea Sô…

Ảnh: Phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea Sô

 

Trên cơ sở các tiêu chuẩn phân loại và cách tính điểm phân loại hành chính xã quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, tổng số điểm đơn vị hành chính xã Ea Sô đánh giá đạt 57,75 điểm. Với 100% các đại biểu có mặt đã tán thành nhất trí miễn nhiệm ông: Phạm Thế Dũng, bà Đinh Thị Trang thôi đại biểu HĐND xã Ea Sô khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 và tán thành thông qua Nghị quyết HĐND xã về việc phân loại đơn vị hành chính xã Ea Sô, như vậy xã Ea Sô đạt đơn vị hành chính cấp xã loại II./.

T/h: Hồng chinh (VP.HĐND & UBND huyện)