Khai giảng lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ, công chức và viên chức lãnh đạo cấp phòng tổ chức tại huyện EaKar

Cập nhật lúc: 16:26 11/05/2020

 

Chiều ngày 08/05/2020, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Eakar đã tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng dành cho cán bộ, công chức và viên chức lãnh đạo cấp phòng năm 2020.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng 

Tham dự buổi lễ  có đại diện lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính QG khu vực Tây Nguyên; Đ/c Nguyễn Văn Hà – CT.UBND huyện EaKar.

Tham gia lớp học có 77 học viên là  công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc được quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng. Với hình thức nội dung học tập, ngoài giờ hành chính. Trong  thời gian 2 tháng từ ngày 08/05 – 30/06/2020. Các học viên sẽ được  tiếp thu 12 chuyên đề về quản lý nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng ... Phát biểu tại buổi lễ , đại diện lãnh đạo Phân  viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã nêu lên vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nền công vụ, trong đó công tác bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm là một xu thế quan trọng của thế giới cũng như trong nước. Do đó, các học viên phải phát huy cao tính tự giác, tích cực trong thời gian học tập nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Hy vọng chương trình bồi dưỡng sẽ góp phần giúp cho các học viên hiểu rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu cần có đối với công chức giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp phòng.  Sau khóa học này ngoài kiến thức được học, các học viên  sẽ có thêm kinh nghiệm thực thi công vụ thông qua các hoạt động trên lớp hằng ngày. Đồng thời, yêu cầu các học viên bố trí thời gian tham gia đầy đủ các nội dung chương trình và thực hiện tốt quy chế học tập của Học viện.

Đ/c Nguyễn Văn Hà - CT.UBND huyện EaKar phát biểu tại buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2020

Đ/c Nguyễn Văn Hà - thay mặt lãnh đạo địa phương và các học viên đã bày tỏ lời cảm ơn, đồng thời nhấn mạnh tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng là một nhiệm vụ thường xuyên trong việc học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm để hoàn thiện bản thân góp phần xây dựng lực lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, công chức chuyên nghiệp hiện đại đủ trình độ phục vụ tốt hơn nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.

              

                                                                                                   

 

H’Ngoan Niê