Huyện ủy Ea Kar tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Cập nhật lúc: 16:04 07/03/2019

Ngày 07/3/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Trần Tuấn Huyên – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì Hội nghị

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện lĩnh vực công tác tuyên giáo theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tập trung làm tốt việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,8 (khóa XII); tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, các nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội một cách đồng bộ, hiệu quả; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được triển khai và thực hiện theo kế hoạch; các ngành trong khối Khoa giáo bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhệm vụ chuyên môn; chủ động theo dõi nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh và định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tăng cường công tác đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là phản bác những thông tin xấu độc trên Internet góp phần tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Vương Tấn Thành – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vương Tấn Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, biểu dương, đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo đạt được trong năm 2018. Đồng chí khẳng định: Công tác tuyên giáo, thông tin tuyên truyền đã góp phần tích cực trong việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn huyện, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, đồng chí đề nghị thời gian tới, Ngành Tuyên giáo huyện tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị 2019, nhất là tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019; chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, triển khai hướng dẫn cụ thể, chú trọng hướng tới cơ sở và xuống tận người dân; quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo, chú trọng đối thoại tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật… Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả trong công tác tư tưởng, tuyên giáo, tham mưu kịp thời, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quanh cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Vương Tấn Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Trần Tuấn Huyên, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trao giấy khen của Huyện ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2018.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho 07 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2018 gồm: Đảng ủy các xã: Cư Bông, Ea Đar, Ea Sar, Ea Kmút, Ea Tíh và Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện./.

 

T/h: Hồ Thị Thanh Nga (Ban tuyên giáo Huyện ủy)