Huyện ủy Ea Kar sơ kết tình hình hoạt động 9 tháng năm 2019

Cập nhật lúc: 16:29 08/10/2019

Sáng 8/10, Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng còn lại của năm 2019. Đồng chí Y Nhuân Byă – Bí thư Huyện ủy Ea Kar chủ trì hội nghị.

Các vị đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo của Huyện ủy Ea Kar tại hội nghị cho thấy: 9 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ea Kar đã phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, khắc phục khó khăn, thách thức, bám sát chủ đề hành động năm 2019, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả đạt được: Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất 9 tháng đạt trên 6.155 tỷ đồng, đạt 65,02% Nghị quyết năm 2019, tăng 7,54% so với cùng kỳ năm 2018. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền huyện Ea Kar quan tâm, trong 9 tháng toàn huyện đã huy động nguồn vốn trên 1.695 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách trên 45,8 tỷ đồng; vốn lồng ghép 162,8 tỷ đồng; vốn vay từ các tổ chức tín dụng trên 1.462 tỷ đồng và vốn từ doanh nghiệp, nhân dân đóng góp trên 25 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện EaKar đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội... Đến nay, tổng số tiêu chí đạt và cơ bản đạt toàn huyện là 210/266 tiêu chí; 2/14 xã của huyện EaKar đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ có thêm 3 xã về đích chương trình này. Trong 9 tháng năm 2019, Đảng bộ huyện EaKar đã kết nạp mới 127 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 187 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được triển khai thường xuyên, nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền từng bước được nâng cao. Công tác giáo dục đào tạo, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, thực hiện chính sách xã hội được chú trọng; các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao, truyền thanh truyền hình được đẩy mạnh. Hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được duy trì và giữ vững; quốc phòng địa phương tiếp tục được củng cố. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân được triển khai đồng bộ trên các mặt công tác.

Đồng chí Y Nhuân Byă - Bí thư Huyện ủy Ea Kar phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Đồng thời đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019. Trong đó, Huyện ủy Ea Kar đề nghị các cấp ngành, địa phương, đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng, các phong trào thi đua kỷ niệm, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và huyện; tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi bộ, đảng bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ (2020 – 2025); Tập trung thực hiện tốt phương án di dời 64 hộ dân thôn 15, xã Cư Yang về khu tái định cư số 1 xã Cư Elang thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pắk Thượng; Tiếp tục triển khai, phát động phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương thông qua các mô hình, việc làm thiết thực; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

Cũng trong hội nghị này, Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII./.

Phạm Thao.