Huyện ủy Ea Kar: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật lúc: 21:13 30/08/2019

Ngày 29/8, Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Các vị đại biểu  tham dự hội nghị

Đảng bộ huyện EaKar hiện có 6.274 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Kar đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chủ động đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, 100% tổ chức đảng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05 và các chuyên đề học tập và làm theo Bác. Hơn 22.500 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện EaKar đã đăng ký, xây dựng kế hoạch học tập làm theo Bác, lấy kết quả đó làm động lực phấn đấu và là cơ sở quan trọng để đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức cuối năm. Qua đó, việc “làm theo” Bác đã đạt được những kết quả tích cực, tạo niềm tin và sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ cũng như người dân, rõ nhất là lề lối, tác phong công tác và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên đã thay đổi theo hướng tích cực. Ngày càng xuất hiện nhiều điền hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực đời sống, sản xuất, trong lao động, học tập, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, phong trào xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Y Nhuân Byă - Bí thư Huyện ủy Ea Kar phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, Huyện ủy Ea Kar tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, nhằm nâng cao nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay; lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tổ chức đảng hằng năm...

Nhân dịp này, Huyện ủy Ea Kar đã tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua./.

Một số hình ảnh khen thưởng tại hội nghị:

Phạm Thao.