Huyện EaKar làm việc với đoàn kiểm tra tỉnh Đắk Lắk về công tác cải cách hành chính trên đại bàn

Cập nhật lúc: 16:05 09/09/2019

Chiều ngày 6/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Huyện EaKar đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do ông Hoàng Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn về công tác thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Tính từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2019, toàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết 97.677 hồ sơ thủ tục hành chính, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Đối với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa, một cửa điện tử liên thông (iGate), đến nay đã có 25 đơn vị, gồm 9 phòng chuyên môn và 16 xã, thị trấn của huyện triển khai thực hiện, với 390 thủ tục được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết. Trong năm 2018 và 6 đầu năm 2019, huyện EaKar đã tiếp nhận và giải quyết được 28.237 hồ sơ, trong đó chủ yếu ở mức độ 2.

Sau khi tiến hành kiểm tra tập trung vào các nội dung như: công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách thể chế; cải cách tài chính công; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hiện đại hóa hành chính... tại UBND xã Ea Đar, thị trấn Ea Kar và UBND huyện Ea Kar. Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện EaKar, ông Hoàng Mạnh Hùng đánh giá cao những kết quả mà huyện EaKar đã đạt được trong việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn. Cụ thể như hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì ở cả hai cấp; các thủ tục hành chính thường xuyên được kiểm tra, rà soát để giảm thời gian giải quyết; cán bộ, công chức được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất được duy trì đều đặn…

Ông Hoàng Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện EaKar vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã chưa được trang bị đầy đủ; việc ứng dụng phần mềm trong quản lý, xử lý hồ sơ còn thấp; số lượng hồ sơ, thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa, một cửa điện tử liên thông (iGate) còn ở mức quá thấp so với thực tế; việc rà soát, cập nhật, niêm yết, công khai các thủ tục hành chính tại một số đơn vị, địa phương còn thụ động…

Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện EaKar phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp thu và ghi nhận những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Hà đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết và thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa, một cửa điện tử liên thông (iGate), nhằm giảm bớt chi phí, thời gian. Thời gian tới, UBND huyện sẽ quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính để góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của địa phương, đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn huyện./.

Phạm Thao.