Huyện Ea Kar khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II- Năm 2019

Cập nhật lúc: 09:39 27/05/2019

Sáng ngày 27/5/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ea Kar tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II, năm 2019.

Đồng chí Bùi Đình Lãi, Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Tham gia khóa học có 79 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ 07 Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; trong thời gian 05 ngày (từ ngày 27/5 đến 31/5/2019) các học viên sẽ được trang bị những kiến thức chính trị thông qua 5 chuyên đề chính: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; ngoài ra lớp còn được nghe báo cáo tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian gần đây. Trên cơ sở đó để mỗi quần chúng thấu hiểu sâu sắc hơn về bản chất, mục đích, nguyên tắc hoạt động của Đảng; có định hướng phấn đấu, rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống; xác định cho mình những bước đi đầu tiên trong quá trình phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tiếp tục cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Chí Thông, HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt chuyên đề Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng, đồng chí Bùi Đình Lãi, Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Đồng chí cũng đề nghị toàn thể học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy, nền nếp, nhất là chế độ chuyên cần; hoàn thành bảo đảm chất lượng kết quả dạy và học theo quy định của Trung ương.

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên đã bước vào nội dung học tập đầu tiên với tinh thần tập trung, nghiêm túc. Theo kế hoạch, kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch về lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác; các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng theo đúng quy định.​

T/h: Hồ Thị Thanh Nga (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)