Huyện Ea Kar: Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện

Cập nhật lúc: 10:46 10/10/2019

Ngày 09/10/2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCS XH) huyện Ea Kar họp đánh giá kết quả hoạt động quý III và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCS XH huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo và Trưởng các Hội đoàn thể nhận ủy thác của 16 xã, thị trấn dự họp qua truyền hình trực tuyến. Đồng chí Huỳnh Kim Phổ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCS XH huyện chủ trì cuộc họp.

Phát biểu thảo luận của Lãnh đạo phòng Lao động thương binh – xã hội huyện 

Theo báo cáo Ngân hàng chính xã hội huyện; tính đến 30/9/2019, tổng nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội huyện là 429.097 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm; trong quý III/2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCS XH) huyện đã cho vay 27.700 triệu đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm là 100.596 triệu tổng, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 418.550 tỷ đồng, tăng 25.670 tỷ đồng so với đầu năm; tổng số nợ xấu là 507 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,12% trên tổng dư nợ.

Bên cạnh những kết quả tích cực, còn một số tồn tại hạn chế đó là: nợ quá hạn vẫn còn tăng; huy động tiết kiệm thị trường chưa đạt chỉ tiêu giao; việc đôn đốc các hộ nghèo vay tiền để làm nhà ở một số địa phương chưa quan tâm đúng mức; hộ vay NHCS XH còn bỏ đi khỏi địa phương, đi làm ăn xa, không biết địa chỉ liên lạc nên khó khăn cho công tác thu nợ…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận, đánh giá về các vấn đề liên quan, đặc biệt là tình hình nợ xấu, hiệu quả vốn vay các chương trình, vấn đề ủy thác cho vay đối với các tổ chức hội,...

Đồng chí Huỳnh Kim Phổ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Kim Phổ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong quý III. Đồng chí yêu cầu trong quý IV/2019, Ngân hàng và Ban Đại diện Hội đồng quản trị cần tập trung các giải pháp giảm nợ quá hạn; giải ngân nguồn vốn để thực hiện Chương trình xây nhà 167 đảm bảo quy định; các thành viên trong Ban đại diện cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tại địa bàn phụ trách, bảo đảm nguồn vốn cho vay đúng đối tượng và phát huy hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tiền gửi trong dân; tăng cường các nguồn vốn cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn…góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương./.

T/h: Hồng chinh (VP.HĐND & UBND huyện)