Hội thảo Lịch sử Đảng bộ xã Ea Tih lần thứ II

Cập nhật lúc: 14:58 22/06/2020

 

Ngày 19/6/2020, Đảng ủy xã Ea Tih đã tổ chức Hội thảo lần II nhằm thông qua dự thảo và tiếp tục lấy ý kiến góp ý vào cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Ea Tih giai đoạn 1988-2018.

Đồng chí Trần Tuấn Huyên – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý tại hội thảo lần thứ I vào tháng 3/2019, Ban biên soạn đã tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung, hoàn chỉnh bản thảo lần II, Bản thảo lịch sử Đảng bộ xã Ea Tih (1988 - 2018) ngoài phần lời nói đầu, phần kết luận và phụ lục, nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Chương I: Khái quát về con người và vùng đất Ea Tih; Chương II: Đảng bộ xã Ea Tih trong thời kỳ xây dựng và thực hiện đường lối đổi mới (1988 - 1996); Chương III: Đảng bộ xã Ea Tih lãnh đạo Nhân dân thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (1996 - 2010); Chương IV: Đảng bộ xã Ea Tih lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới (2010 - 2018).

Toàn cảnh Hội thảo lần thứ II “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Tih (1988-2018)”

Hội thảo đã làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao. Tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Ban biên soạn trong việc biên soạn bản thảo cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Tih (1988-2018)”, các đại biểu thống nhất với tên gọi, mốc thời gian, bố cục, kết cấu của cuốn sách; tham gia thảo luận sôi nổi, cung cấp thêm một số tư liệu quan trọng, tập trung làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau liên quan đến các sự kiện, nhân vật, thời gian, nhất là giai đoạn đầu trong thời kỳ xây dựng và thực hiện đường lối đổi mới (1988 - 1996).

Các đại biểu thảo luận, góp ý vào bản thảo lần II

Thông qua buổi hội thảo, trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đại biểu, Ban biên soạn lịch sử tiếp tục hoàn chỉnh nội dung để cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Tih (1988 - 2018)”  bảo đảm chất lượng và được xuất bản, phát hành theo đúng kế hoạch đề ra./.

T/h: Thanh Nga - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar