Hội thảo Lịch sử Đảng bộ xã Ea Tih lần thứ I

Cập nhật lúc: 16:25 29/03/2019

 Hội thảo Lịch sử Đảng bộ xã Ea Tih lần thứ I

Ngày 29/3/2019, Đảng ủy xã Ea Tih, huyện Ea Kar đã tiến hành tổ chức Hội thảo lần I nhằm thông qua dự thảo và lấy ý kiến góp ý vào cuốn lịch sử Đảng bộ xã Ea Tih giai đoạn 1988 - 2018.

Xã Ea Tih nằm ở phía Đông huyện Ea Kar, cách thành phố Buôn Ma Thuột 65km, diện tích tự nhiên là 4.285,25ha, có 2091 hộ với 8464 nhân khẩu, có 7 anh em dân tộc cùng sinh sống trong 14 thôn, buôn. Đảng bộ xã Ea Tih được thành lập vào 07/12/1988 gồm 4 chi bộ và 33 Đảng viên, ngày nay Đảng bộ xã Ea Tih đã có 22 chi bộ với 270 Đảng viên.

Quang cảnh Hội thảo lịch sử Đảng bộ xã Ea Tih (1988 - 2018)

Bản thảo lịch sử Đảng bộ xã Ea Tih (1988 - 2018) đã khái quát lại quá trình hình thành, truyền thống lịch sử - văn hóa và làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, những đóng góp to lớn của Nhân dân xã Ea Tih qua gần VIII nhiệm kỳ Đại hội. Nội dung gồm có 4 chương, được chia thành từng giai đoạn gắn với những mốc lịch sử quan trọng của đất nước và của địa phương: Chương I: Khái quát về con người và vùng đất Ea Tih; Chương II: Đảng bộ xã Ea Tih trong thời kỳ xây dựng và thực hiện đường lối đổi mới (1988 - 1996); Chương III: Đảng bộ xã Ea Tih lãnh đạo Nhân dân thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (1996 - 2010); Chương IV: Đảng bộ xã Ea Tih lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới (2010 - 2018).

Hội thảo đã làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu thảo luận sôi nổi, cơ bản đồng tình với bố cục, kết cấu, nội dung của bản dự thảo và tham gia đóng góp có trọng tâm, trọng điểm. Các đại biểu yêu cầu Ban soạn thảo bổ sung, làm sáng tỏ hơn nữa về tên gọi và vai trò của các hợp tác xã có mặt đầu tiên trên mãnh đất Ea Tih; việc sử dụng một số câu từ chưa phù hợp; cần kiểm chứng lại một số số liệu, nội dung, thông tin cho chính xác, phù hợp với thực tế, với từng giai đoạn…

Các đại biểu về dự Hội thảo

Trên cơ sở các ý kiến tại Hội thảo, Ban biên soạn ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của đại biểu về dự Hội thảo, đồng thời Ban biên soạn sẽ tiếp tục hoàn chỉnh nội dung để cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Ea Tih (1988 - 2018)” đảm bảo chất lượng tốt và được xuất bản, phát hành theo đúng kế hoạch đề ra.

Việc triển khai biên soạn lịch sử Đảng bộ xã sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã, đặc biệt làm cơ sở tài liệu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng cho sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

 

 

T/h: Hồ Thị Thanh Nga (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)